1. GALLUS EXTRA s.r.o.
  2. Chovatelské rady
  3. Porozumění chování slepic: Jak interpretovat a reagovat na různé projevy

Porozumění chování slepic: Jak interpretovat a reagovat na různé projevy

slepickyChov slepic je zajímavým a obohacujícím koníčkem, který nabízí nejen čerstvá vajíčka, ale také možnost pozorovat tyto fascinující tvory a potěšit se jimi. Abychom však mohli správně pečovat o naše slepice a kuřice, je důležité rozumět jejich chování a umět interpretovat různé projevy. V tomto článku se podíváme na některá běžná chování slepic a vysvětlíme, co znamenají a jak by na ně chovatelé měli reagovat.

Základní chování slepic

Slepice či kuřice jsou společenská zvířata s danou strukturou hejna. Jejich chování lze rozdělit do několika základních kategorií, jako jsou komunikace, hledání potravy, koupání v prachu (popelení) a hnízdění.

1. Komunikace slepic

Slepice komunikují pomocí řady zvuků a pohybů. Vrčení může například znamenat, že slepice brání své hnízdo nebo že je rozrušená. Nebo je časté kvokání, kdy slepice sedí na vejcích. Jedná se o několikatýdenní období v roce, které může být pro chovatele slepic nepříjemné, zvláště pokud si zakládají na snášce vajec.

2. Hledání potravy

Hledání potravy je pro slepice přirozené chování. Vidíte-li slepice, jak pilně hrabou v zemi, hledají semena, hmyz a jiné potravní zdroje. Toto chování je důležité pro jejich fyzické i psychické zdraví.

3. Popelení - koupání v prachu

Slepice se koupou v prachu, aby se zbavily parazitů a udržely své peří v dobrém stavu. Pokud se slepice nekoupou, může to být znakem, že jim ve výběhu chybí vhodné místo pro tohle důležité popelení.

4. Hnízdění slepic

Když slepice začne hnízdit, stane se více teritoriální a chrání své vlastní hnízdo. Je důležité zajistit, aby slepice měly dostatek klidu a bezpečného prostoru pro snášení vajec.

Zajímavosti z chování slepic

chov slepic_na_dvorku_v_zimeSociální struktura: V hejnu slepic existuje sociální struktura s jasně danými pravidly. Tato hierarchie určuje přístup k jídlu, hnízdění a dalším zdrojům.

Emoce: Studie ukazují, že slepice jsou schopné projevovat emoce jako strach, zvědavost a dokonce empatii.

Rozpoznávání obličejů: Slepice mají schopnost rozpoznávat a rozlišovat tváře, což znamená, že mohou rozpoznat jednotlivé lidi a své majitele či chovatele si dobře zapamatují.

Komplexní komunikace: Slepice využívají více než 30 různých zvuků ke komunikaci s ostatními jedinci svého hejna, přičemž každý zvuk má specifický význam.

Jak reagovat na chování slepic

slepicky ve_vybehuPoskytněte dostatek prostoru: Slepice potřebují dostatek prostoru pro pohyb, hledání potravy a koupání v prachu – popelení.

Prostorné a bezpečné boxy nebo obecně prostory pro hnízdění: Aby se slepice cítily bezpečně při snášení vajec, je důležité poskytnout jim bezpečné a klidné hnízdní stanoviště.

Pozorování hierarchie: Pokud si všimnete ostré rivality nebo agresivního chování, je potřeba zasáhnout, aby se zabránilo zraněním.

Dietní potřeby: Věnujte pozornost dietním potřebám slepic, aby byly zdravé a šťastné. Dopřejte jim kvalitní krmivo a hlídejte jejich zdravotní kondici.

Porozumění chování slepic a kuřic je klíčem k úspěšnému a radostnému chovu. Slepice nejsou jen produktivní domácí zvířata, ale také inteligentní a emocionální bytosti, které nám mohou poskytnout cenné lekce o přírodě, o sobě samých a společenské struktuře obecně.

Mohlo by vás dále zajímat