Záruční podmínky

Proto, aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace je oprávněné, je bezpodmínečně nutné dodržet tyto záruční podmínky. Pokud nebudou dodrženy tak, jak jsou v jednotlivých bodech uvedeny, vystavujete se nebezpečí neuznání Vaší případné reklamace!

1. Kupující je povinen hned po zakoupení drůbeže provést na místě její důkladnou kontrolu, a jestliže zjistí nějaké vady nebo neodpovídající množství, je kupující toto povinen ihned vytknout a žádat u prodávajícího náhradu.

2. Odchovna, do které si drůbež dovezete, musí mít hladké omyvatelné stěny i strop /cement. omítka + olej. nátěr, případně dlaždice/ a podlaha hladký omyvatelný povrch.

3. Bude provedena účinná dezinfekce všech prostor, ve kterých se drůbež bude pohybovat, včetně přepravního zařízení, a to tak, aby bylo zabráněno výskytu a šíření epidemiologických chorob drůbeže.

4. Bude provedena karanténa drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení /drůbež nesmí přijít do styku s jinou drůbeží a jejími výkaly, aby se zabránilo přenosu nemocí od starých slepic na mladé kuřice/. Obnovuje se celé hejno najednou.

5. Drůbež je nutné krmit pouze krmivy, které odpovídají té ktéré kategorii - viz KRMIVO a VÝŽIVA.

6. Dodržovat zásady zoohygieny a zásady odchovu a výkrmu - viz CHOVATELSKÉ RADY

7. Jestliže se jedná o nějakou skrytou vadu, která není zjištěna hned při prodeji drůbeže, je třeba co nejdříve poslat písemnou reklamaci, dodat fotodokumentaci vadné nebo nemocné drůbeže, a to co nejdříve od prvních příznaků choroby nebo od uhynutí, nejpozději však do 7 dnů od převzetí drůbeže.

8. Jestliže se reklamace vztahuje k vadám, za které nese odpovědnost prodávající, je povinen dle svého uvážení buď drůbež vyměnit, poskytnout poměrnou slevu z ceny zboží, nebo vystavit poukaz v hodnotě uhynulé drůbeže, který je platný 2 roky a zákazník jej může uplatnit na jakýkoliv sortiment v aktuální nabídce.

9. Pokud se jedná o nějaký závažnější zdravotní problém, bude prodávající požadovat vyšetření drůbeže státním veterinárním lékařem, laboratorní vyšetření, případně provedení pitvy. Je třeba si nechat vystavit protokol o výsledcích vyšetření, případně při úhynu drůbeže pitevní protokol, kde bude vyznačeno kolik kusů drůbeže bylo doručeno.

10. Fa GALLUS ihned písemně informovat o změně zdravotního stavu a výsledcích vyšetření.

11. Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradí dodavatel plnou výši ceny, za kterou uživatel reklamovanou drůbež zakoupil, případně dodá novou zdravou drůbež.

12. Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena uživatelem, uhradí uživatel náklady spojené s výkonem veterinárního lékaře, případně dalších osob k tomu přizvaných.

13. Fa GALLUS poskytuje záruku na drůbež 7 dní ode dne nákupu.

14. Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží, nebo pokud je drůbež předem objednána, evidujeme Vaši objednávku v našem systému.

15. Lze reklamovat:
• vrozené vady /poškozená kostra, zobák, pařáty, křídla/
• pohlaví drůbeže
• záměna dodaného druhu drůbeže

16. Reklamace se nevztahuje na užitkovost drůbeže:
- pečlivě vybíráme dodavatele drůbeže, kde je drůbež v ideálních podmínkách /teplota, světelný režim, vhodné krmivo/ a je zaručen předpoklad maximální užitkovosti
- Fa GALLUS není schopna posoudit podmínky u každého chovatele – odběratele, proto nenese žádnou zodpovědnost za užitkovost – jako je snáška vajec u slepic nebo váhové přírůstky u výkrmové drůbeže

Veškerá naše výkrmová drůbež /kačeny, husy, krůty, perličky, brojler. kuřata/ je nesexovaná!