1. GALLUS EXTRA s.r.o.
 2. Záruční podmínky

Záruční podmínky

Proto, aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace je oprávněné, je bezpodmínečně nutné dodržet tyto záruční podmínky. Pokud nebudou dodrženy tak, jak jsou v jednotlivých bodech uvedeny, vystavujete se nebezpečí neuznání Vaší případné reklamace!

Veškerá naše výkrmová drůbež /kačeny, husy, krůty, perličky, holokrčky a kalimera/ je nesexovaná!

 1. Odchovna musí mít hladké omyvatelné stěny i strop /cement. omítka+olej. nátěr, případně dlaždice/. Podlaha hladký omyvatelný povrch.
 2. Bude provedena účinná dezinfekce všech prostor, ve kterých se drůbež bude pohybovat, včetně přepravního zařízení, a to tak, aby bylo zabráněno výskytu a šíření epidemiologických chorob drůbeže.
 3. Bude provedena karanténa drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení /drůbež nesmí přijít do styku s jinou drůbeží a jejími výkaly, aby se zabránilo přenosu nemocí od starých slepic na mladé kuřice, obnovuje se celé hejno najednou/.
 4. Drůbež je nutné krmit pouze krmivy, odpovídajícími té které kategorie - viz CHOVATELSKÉ RADY
 5. Při prvních příznacích jakékoliv změny v chování a změny v kondice drůbeže se okamžitě obrátit na vašeho veterinárního lékaře se žádostí o vyšetření, příp. zahájení léčby a nechat si vystavit protokol o závěrech vyšetření.
 6. V případě úhynu drůbeže, odeslat drůbež do Státního veterinárního ústavu k odbornému vyšetření, s tím, aby v pitevním protokolu bylo vyznačeno, kolik kusů drůbeže bylo doručeno.
 7. fy GALLUS ihned písemně informovat o změně zdravotního stavu a výsledcích vyšetření, příp. úhynu drůbeže, počtu kusů a odeslání vzorků veterinárnímu ústavu.
 8. Dodržovat zásady zoohygieny a zásady odchovu a výkrmu - viz CHOVATELSKÉ RADY
 9. Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradí dodavatel plnou výši ceny, za kterou uživatel uvedenou reklamovanou drůbež zakoupil.
 10. fy GALLUS poskytuje záruku na drůbež 28 dní ode dne nákupu
 11. Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží /stvrzenku vám na vyžádání vystaví prodejce drůbeže při vašem nákupu z auta/.