1. GALLUS EXTRA s.r.o.
 2. Chovatelské rady
 3. Čmelík kuří: Zbavte se krevsajícího parazita

Čmelík kuří: Zbavte se krevsajícího parazita

slepicky na_pastveČmelík kuří (Dermanyssus gallinae) představuje značný problém v chovech drůbeže, kde vystupuje jako parazit škodící zdraví a produktivitě ptáků. Jeho přítomnost není jen výzvou pro zdraví drůbeže, ale může mít také dopad na veřejné zdraví. Přinášíme přehled informací o čmelíku kuřím, jeho biologii, metodách hubení a doporučeních pro minimalizaci jeho škodlivého vlivu.

Charakteristika čmelíka kuřího

cmelik kuriČmelík kuří je drobný ektoparazit, který se živí krví drůbeže. Jeho životní cyklus umožňuje rychlou reprodukci, což komplikuje jeho vymýcení. Parazit prochází několika vývojovými stádii, od vajíčka až po dospělce, a je schopen přežít v různých podmínkách. Přestože primárně napadá drůbež, může ovlivnit i jiné ptáky a savce, včetně lidí, což zvyšuje jeho zdravotní rizika.

Vliv na chov drůbeže

Čmelík kuří má významný negativní dopad na chovy drůbeže. Snižuje produkci vajec, oslabuje imunitní systém ptáků, zhoršuje psychickou pohodu drůbeže a může přenášet patogeny. Efektivní kontrola a prevence jsou klíčové pro udržení zdraví a produktivity drůbeže. Přístupy zahrnují pravidelnou sanitaci, použití akaricidů a biologické metody kontroly.

Příznaky přítomnosti čmelíka v chovu

 • Pokles produkce vajec: Nízká snůška vajec může signalizovat stres drůbeže způsobený čmelíky.
 • Nezvyklé chování drůbeže: Neustálý neklid a známky stresu u drůbeže mohou být reakcí na parazity.
 • Poškozené peří: Matné a zlámané peří je dalším zna
 • kem napadení čmelíkem.
 • Skvrny od krve na vejcích: Tyto skvrny jsou přímým důkazem krevsajícího chování čmelíka.
 • Úhyn mladých ptáků: Zvýšená mortalita kuřat, housat, káčat a jiných mláďat může být důsledkem napadení.
 • Oslabení drůbeže: Velké množství roztočů může způsobit vážné oslabení a dokonce úhyn ptáků.

Metody hubení čmelíka kuřího

slepice ve_vybehuKontrola čmelíka kuřího vyžaduje komplexní strategii, včetně chemických, fyzikálních a biologických metod. Bezpečné pesticidy a akaricidy jsou běžně používány, ale je důležité střídat účinné látky, aby se předešlo vývoji rezistence. Alternativní metody, jako je použití predátorů čmelíka kuřího nebo zlepšení hygieny v chovech, jsou také účinné.

Běžné příklady metody hubení čmelíka z praxe

 • nátěr stěn kurníků křemelinou
 • fumigace neboli plynování v případě možnosti uzavřít prostor
 • ošetření prostor insekticidem
 • pokud nechcete chemii, mrkněte na přípravek RedMite

Zdravotní rizika a prevence

chov slepicČmelík kuří může představovat zdravotní rizika nejen pro drůbež, ale i pro lidi, včetně alergických reakcí a přenosu patogenů. Důležitá je prevence, včetně ochranného oblečení pro osoby pracující v chovech a pravidelné kontroly zdraví ptáků. Vzdělávání chovatelů o nejlepších postupech prevence je klíčové. Chcete více informací přímo od nás? Napište nám.

Prevence proti čmelíkům z praxe

 • udržování čistoty v kurnících, drůbežárnách a voliérách
 • zabránění hnízdění volně žijících ptáků pod střechou chovatelských zařízení
 • pravidelné a důkladné čištění chovatelských prostor
 • použití reziduálního insekticidu na povrchy pro dlouhodobou ochranu
 • nemusíte ošetřovat samotná zvířata, protože roztoči na nich nežijí trvale

Pokud odhalíte čmelíky, není zkrátka na co čekat

Efektivní management a odstranění čmelíka kuřího vyžaduje chytrý přístup, zahrnující pravidelnou sanitaci, správné použití pesticidů a vzdělávání chovatelů. Pochopení biologie a životního cyklu parazita umožňuje lepší plánování kontrolních a preventivních opatření. Společným úsilím lze minimalizovat dopad čmelíka kuřího na chovy drůbeže a veřejné zdraví.

Další informace o čmelících kuřích