1. GALLUS EXTRA s.r.o.
 2. Chovatelské rady
 3. Agresivita a kanibalismus u slepic. Věnujte se prevenci

Agresivita a kanibalismus u slepic. Věnujte se prevenci

kurice cerne_moravia_na_pastveNe vždy je situace v chovu drůbeže pozitivní a produktivní. Například je velmi důležité všímat si agresivního chování mezi slepicemi ve vašem hejně. Rychlá identifikace a řešení tohoto chování je nezbytné pro prevenci negativních dopadů, které mohou agresivní slepice způsobit ostatním členům hejna.

 

kurice kropenata4Kanibalismus u slepic, projevující se vzájemným oštipováním, může být známkou stresu způsobeného nevhodnými podmínkami chovu. Tento problém, který se může vymknout kontrole, je důležité identifikovat a řešit co nejdříve. Obvyklé příčiny zahrnují omezený prostor, nedostatek jídla, vody nebo špatnou hygienu. Nuda nebo nepříznivé podmínky v kurníku, jako je příliš mnoho světla nebo tepla, mohou také vést ke kanibalismu a agresivitě. Proto je doporučeno udržovat kurník v zimě nezateplený a neosvětlený, a zajistit slepicím dostatek krmiva.

chov slepicekKanibalismus u slepic může být vyvolán přirozenou reakcí na pach krve, což může vést k napadení zraněného jedince v hejnu. Tento řetězec událostí může eskalovat a způsobit potřebu utratit celé hejno. Kanibalismus obvykle pramení z faktorů jako dlouhodobý stres, nevyvážená strava a špatné chovatelské podmínky. V případě jeho výskytu je nezbytné rychle zasáhnout, a zabránit tak jeho šíření mezi ostatními členy hejna. Správný postup a okamžitá reakce jsou klíčové pro zvládnutí této situace.

Jak zamezit vzniku agresivity v hejnu

 • Adekvátní prostor: Zajištění dostatečného prostoru pro každou slepici, aby se předešlo přelidnění.
 • Správná výživa: Poskytování vyvážené a nutričně bohaté stravy, která obsahuje dostatek proteinů a esenciálních živin.
 • Dostatek vody: Zajištění neustálého přístupu k čisté pitné vodě.
 • Lepší vybavení: Přidání prvků do prostředí, jako jsou bidla, hračky nebo pískoviště, které redukují nudu a agresi.
 • Správné osvětlení: Omezení intenzity a délky osvětlení v kurníku, protože příliš mnoho světla může zvyšovat agresivitu.
 • Hlídání zdraví hejna: Pravidelné kontroly a izolace zraněných nebo nemocných jedinců, aby se zabránilo napadání.
 • Včasné rozpoznání problémů: Monitorování chování hejna a rychlá reakce na první známky agresivního nebo kanibalistického chování.
 • Správné plemenářské postupy: Volba plemen méně náchylných k agresivnímu chování a kanibalismu.
 • Školení zaměstnanců nebo členů domácnosti: Vzdělávání osob starajících se o slepice o správných chovatelských praktikách a prevenci kanibalismu.