1. GALLUS EXTRA s.r.o.
  2. Chovatelské rady
  3. Výkrm brojlerových kuřat. Vše, co potřebujete vědět

Výkrm brojlerových kuřat. Vše, co potřebujete vědět

kure brojlerV období jara začíná výkrm brojlerových kuřat v domácím prostředí. Pro optimální produkci masa doporučujeme využívat vyšlechtěná hybridní masná plemena, která jsou geneticky předurčena k rychlému růstu a silnému osvalení. Tato plemena se označují jako brojlerová kuřata nebo brojleři.

 

Začínáme s chovem brojlerů, dorazila malá kuřata

V raném stádiu výkrmu brojlerových kuřat je důležité zajistit vhodné podmínky v chovatelském zařízení, jako jsou přitápění a osvětlení, zároveň je třeba brát v úvahu roční dobu. Během prvního dne života by měla mít kuřata světlo po dobu 24 hodin, ve druhém dni života 23 hodin a od sedmého dne věku by měli brojleři mít nejlépe 18 hodin denně světla, a to nepřetržitě.

V průběhu prvního týdne života čelí brojlerová kuřata mnoha stresovým faktorům, jako jsou přeprava nebo adaptace na pevnou stravu. Tyto faktory způsobují změnu střevního pH, což občas vede ke zdravotním problémům v důsledku zvýšeného množství bakterií E. coli. Abychom kuřatům pomohli zvládnout tuto situaci, je důležité během prvního týdne života snížit pH vody na 4. To provedeme pomocí komerčních okyselovadel nebo s použitím 8% octa, zředěného v poměru 0,1%. Důležité je také zajistit brojlerům dostatek vody.

Výkrm brojlerů začíná 

První fáze výkrmu kuřat

brojlerove kureBěhem prvního týdne života brojlerových kuřat je klíčová správná výživa. Pokud dojde k chybě v krmení na začátku, následně se těžko napravuje, což vede k delšímu růstu kuřat do požadované hmotnosti a zvýšení ekonomických nákladů. V prvních dnech života je metabolismus rychlejší a růstové nároky vyšší, proto je i vyšší požadavek na kvalitní výživu.

Pro výkrm brojlerů v prvních dvou týdnech života se často používá brojlerový starter ve formě drcené kompletní krmné směsi. Tímto krmivem kuřata dostávají veškeré potřebné živiny kromě vody. Pro růst svalové hmoty je důležitý obsah bílkovin, ale také aminokyseliny jako methionin a lysin, které jsou stavebními kameny proteinů a bývají přidávány do krmných směsí.

Brojlerové startery bývají obohaceny o antikokcidikum, které potlačuje kokcidiózu a snižuje úhyn. Příkladem používaného antikokcidika je Salinomycin, který je však toxický pro krůty. Proto je důležité nepoužívat brojlerové krmivo s antikokcidikem pro krmení krůt!

Druhá (střední) fáze výkrmu kuřat

Počínaje třetím týdnem života brojlerových kuřat se přechází na krmivo zvané grower, které je nejvhodnější v granulované formě, aby se minimalizovala jeho ztráta. V tomto stadiu výkrmu je relativní růstová intenzita kuřat o něco nižší, což znamená, že krmivo už nemusí být tak koncentrované a mívá zhruba o 1 % nižší obsah bílkovin než starter. Stále je však důležitý obsah aminokyselin a antikokcidik, které snižují úhyn.

Grower se podává až do pěti dnů před porážkou. Pokud však doma chováte kuřata s cílem dosáhnout vyšších hmotností, můžete grower podávat až do 40. - 45. dne věku.

Poslední fáze výkrmu kuřat

Následuje takzvaný finišer, což je granulovaná potrava určená pro krmění v závěrečné etapě výkrmu. To znamená, že se podává až do doby porážky, avšak minimálně posledních pět dnů před zabitím. V tomto časovém úseku je růst zvířete poměrně pomalejší a hladina bílkovin v krmivu je o zhruba 1 % nižší. Finišer neobsahuje antikokcidikum. V této fázi je možné trochu uspořit na krmivu, a proto lze finišer smíchat například s kukuřičným šrotem.

Jak je to s obilím u výkrmu brojlerů?

brojlerova kurataPopisované postupy se týkají použití kompletních krmných směsí, což znamená krmiv obsahujících všechny nezbytné složky. Zvířatům stačí kromě nich už jen zabezpečit čistou vodu.

Někteří chovatelé však mají přístup ke svému nebo levnému obilí, obvykle pšenici nebo kukuřici. V takovém případě se pro výkrm smíchá obilí s bílkovinným koncentrátem v sypké formě, který je založen na obsahu sóji, což je nejběžnější zdroj proteinů. Podle návodu výrobce koncentrátu smíchejte obilí, ideálně šrotované, s koncentrátem v různých poměrech dle etapy výkrmu.

Vzhledem k sypké struktuře však očekávejte ztráty krmiva kvůli hrabání atd. Možný je také vyšší úhyn zvířat z důvodu chybějícího antikokcidiku a vyššího obsahu plísní a mykotoxinů v obilí. Kompletní krmiva mají minimální obsah plísní díky tepelnému zpracování.

A co chuť kuřecího masa?

chov brojlerovych_kuratOd 40. dne života brojlerů začíná v jejich masu narůstat tuk, který je známý jako „nositel chuti", a maso se tak stává zralejším. Čím delší dobu kuřata vykrmujete, tím více tuku obsahuje a maso je chutnější. Barva kůže se mění do žluté barvy díky tuku.

Mějte na paměti, že první fáze výkrmu je pro celkový výsledek nejdůležitější. O koncentraci či síle krmiva nevypovídá jen obsah proteinů, tedy bílkovin, ale také obsah aminokyselin (např. methioninu a lysinu). Nejméně 5 dnů před porážkou přestaňte podávat krmivo obsahující antikokcidikum. Nikdy nepodávejte krmivo určené pro brojlery krůtám. Vždy zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.

Pro výkrm brojlerů doporučujeme krmné směsi Energys, které prodáváme i u nás.

Krmivo od společnosti Energys

Máte zájem o brojlery?