Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

Viz. Kontakt

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.

Ceník

Drůbež
StáříCena
Kuřice černá, červená, bílá, kropenatá, sussex
14 - 18 týdnů 270 Kč
Chovní kohoutci - na dotaz 14 - 18 týdnů 270 Kč
Kachny pekingské
bílé brojlerové
1 - 3 týdny 130 Kč
Husy bílé
1 - 3 týdny 220 Kč
Krůty
kanadské širokoprsé brojlerové
6 - 10 týdnů 340 - 420 Kč
Brojlerová kuřata
1 - 7 dnů 35 Kč
Perličky
1 - 3 týdny 150 Kč
Další produktyBaleníCena
Krmná směs pro všechny druhy 10 kg 250 Kč
Redmite
speciální balíček pro chovatele omezující problémy se čmelíky u drůbeže
1 ks 1000 Kč
Deltadigest
prevence proti černohlavosti u krůt
500 ml 250 Kč
Nutrimix
vitamínový a minerální přípravek pro drůbež
1 kg 80 Kč
Forticoat

komplex organických kyselin, prevence množení
patogenních mikroorganismů, zlepšuje zažívání a trávení

 250 ml 130 Kč

Combisol SE
komplex vit.E a selenu, vhodný pro výkrmovou drůbež

 30 ml 130 Kč

Podívejte se naše záruční podmínky.

Zásilky do domu

Zásilky do domu

Zásilky do domu - v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou: dovezeme vám drůbež přímo do domu, dovoz zdarma při objednávce min. za 1 500 Kč /jinak dopravné 150 Kč/.

Objednat můžete přímo přes formulář na našem webu.

Podívejte se naše záruční podmínky.

Děkujeme za Vaši poptávku

Brzy Vás budeme kontaktovat!

Tým pracovníků Gallus Extra

Záruční podmínky

Proto, aby bylo nesporné, že případné uplatnění reklamace je oprávněné, je bezpodmínečně nutné dodržet tyto záruční podmínky. Pokud nebudou dodrženy tak, jak jsou v jednotlivých bodech uvedeny, vystavujete se nebezpečí neuznání Vaší případné reklamace!

1. Kupující je povinen hned po zakoupení drůbeže provést na místě její důkladnou kontrolu, a jestliže zjistí nějaké vady nebo neodpovídající množství, je kupující toto povinen ihned vytknout a žádat u prodávajícího náhradu.

2. Odchovna, do které si drůbež dovezete, musí mít hladké omyvatelné stěny i strop /cement. omítka + olej. nátěr, případně dlaždice/ a podlaha hladký omyvatelný povrch.

3. Bude provedena účinná dezinfekce všech prostor, ve kterých se drůbež bude pohybovat, včetně přepravního zařízení, a to tak, aby bylo zabráněno výskytu a šíření epidemiologických chorob drůbeže.

4. Bude provedena karanténa drůbeže po dobu 28 dnů od zakoupení /drůbež nesmí přijít do styku s jinou drůbeží a jejími výkaly, aby se zabránilo přenosu nemocí od starých slepic na mladé kuřice/. Obnovuje se celé hejno najednou.

5. Drůbež je nutné krmit pouze krmivy, které odpovídají té ktéré kategorii - viz KRMIVO a VÝŽIVA.

6. Dodržovat zásady zoohygieny a zásady odchovu a výkrmu - viz CHOVATELSKÉ RADY

7. Jestliže se jedná o nějakou skrytou vadu, která není zjištěna hned při prodeji drůbeže, je třeba co nejdříve poslat písemnou reklamaci, dodat fotodokumentaci vadné nebo nemocné drůbeže, a to co nejdříve od prvních příznaků choroby nebo od uhynutí, nejpozději však do 7 dnů od převzetí drůbeže.

8. Jestliže se reklamace vztahuje k vadám, za které nese odpovědnost prodávající, je povinen dle svého uvážení buď drůbež vyměnit, poskytnout poměrnou slevu z ceny zboží nebo vystavit poukaz v hodnotě uhynulé drůbeže, který je platný 2 roky a zákazník jej může uplatnit na jakýkoliv sortiment v aktuální nabídce.

9. Pokud se jedná o nějaký závažnější zdravotní problém, bude prodávající požadovat vyšetření drůbeže státním veterinárním lékařem, laboratorní vyšetření, případně provedení pitvy. Je třeba si nechat vystavit protokol o výsledcích vyšetření, případně při úhynu drůbeže pitevní protokol, kde bude vyznačeno kolik kusů drůbeže bylo doručeno.

10. Fa GALLUS ihned písemně informovat o změně zdravotního stavu a výsledcích vyšetření.

11. Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena dodavatelem, uhradí dodavatel plnou výši ceny, za kterou uživatel reklamovanou drůbež zakoupil, případně dodá novou zdravou drůbež.

12. Pokud bude prokazatelné, že vada byla způsobena uživatelem, uhradí uživatel náklady spojené s výkonem veterinárního lékaře, případně dalších osob k tomu přizvaných.

13. Fa GALLUS poskytuje záruku na drůbež 7 dní ode dne nákupu.

14. Při reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu zboží, nebo pokud je drůbež předem objednána, evidujeme Vaši objednávku v našem systému.

15. Lze reklamovat:
• vrozené vady /poškozená kostra, zobák, pařáty, křídla/
• pohlaví drůbeže
• záměna dodaného druhu drůbeže

16. Reklamace se nevztahuje na užitkovost drůbeže:
- pečlivě vybíráme dodavatele drůbeže, kde je drůbež v ideálních podmínkách /teplota, světelný režim, vhodné krmivo/ a je zaručen předpoklad maximální užitkovosti
- Fa GALLUS není schopna posoudit podmínky u každého chovatele – odběratele, proto nenese žádnou zodpovědnost za užitkovost – jako je snáška vajec u slepic nebo váhové přírůstku u výkrmové drůbeže

Veškerá naše výkrmová drůbež /kačeny, husy, krůty, perličky, brojler. kuřata/ je nesexovaná!

Objednávky

Pokud máte zájem o některou námi nabízenou drůbež a chtěli byste si ji u nás objednat, můžete tak učinit několika způsoby:

 1. Zavolat nám na některé naše telefonní číslo
 2. Napsat nám e-mail
 3. Využít náš kontaktní formulář
 4. Napsat nám dopis a poslat poštou na naší adresu

Všechny potřebné kontaktní údaje naleznete ZDE.

V případě, že provedete objednávku jiným způsobem než telefonicky, nezapomeňte nám napsat o jaký druh drůbeže máte zájem, počet kusů, místo odběru a telefonní číslo nebo email, na který vás můžeme v případě nutnosti kontaktovat!

Pokud máte na nás jakýkoliv dotaz neváhejte se na nás kdykoliv a s čímkoliv obrátit. Pokud to bude v našich silách, tak se vám pokusíme pomoci, poradit a vyjít maximálně vstříc.

Podívejte se naše záruční podmínky.

Chovatelské rady

Krmení drůbeže:

V naší nabídce najdete krmné směsi pro drůbež dle jejího aktuálního stáří:

 • Kuře Midi granule - směs pro kuřice od 7. do 21. týdne s vyváženým poměrem živin podporující správný vývoj kuřat
 • Brojler Mini Forte - drcená krmná směs pro brojlery do 14. dne stáří s antikokcidiostatikem pro intenzivní výkrm brojlerových kuřat
 • Krůta Midi Forte - granulované krmivo s antikokcidiostatiky pro výkrm krůt od 5. do 12. týdne
 • Kachna Mini - kvalitní drcená směs pro výkrm kachen a hus do 3 týdnů stáří

JAK CHOVAT KUŘICE A SLEPICE

Krmná dávka směsi je 10-12 dkg/den/1ks

Krmíme 2x denně, když nemáme vhodnou směs na snášku, zkrmujeme např. namočenou pšenicí 50%, kukuřici 30%, jiné obiloviny 20% /oves, ječmen/, obilným šrotem, dále minerální látky - např. sušené drcené skořápky polité jedlým olejem nebo vápenný grit/ a doplňky vitamínů, makro i mikroprvků a aminokyselin /chovatelské potřeby nebo veterinární lékař/, dále je vhodné zelené krmivo /tráva, vojtěška/ mrkev, řepa jako doplnění krmné dávky - nosnice budou mít pěkně oranžové žloutky, zajistíme dostatečné množství čerstvé pitné vody po celý den. Příliš nepřekrmovat kuchyňskými zbytky, brambory, pečivem /aby nezatloustly vaječníky/, kuchyňskými zbytky krmit raději přes den a na noc zrniny.

Teplota:

Optimální teplota pro snášku je 13-18°C.

 • v létě by neměly být na přímém slunci a mít k dispozici stín, při teplotě vyšší než 25°C se snižuje spotřeba krmiva, zvyšuje se příjem vody a snižuje se hmotnost vajec a pevnost skořápky
 • v zimě by neměla teplota, kde se slepice pohybují, klesnout pod 10°C - pak se výrazně snižuje nebo zastavuje snáška, při venkovní teplotě -4°C by se neměly slepice vypouštět z kurníku
 • důležité je také kurník pravidelně větrat, ale nemělo by docházet k průvanu

Pelichání:

V době mezi snáškovými cykly nastává přestávka ve snášce, kdy slepice pelichají - pelichání je přirozená výměna peří, zároveň je to regenerace organismu při přechodu na další snáškový cyklus. Drůbež pelichá jednou za rok, většinou na podzim - v tomto období je slepice citlivější a náchylnější, toto období trvá přibližně 4-5 týdnů.

Světelný den:

Nepodceňujeme ani světelný den, světlo /sluneční nebo umělé/ stimuluje produkci hormonů hypofýzy, což má přímy vliv na činnost vaječníků, tedy na produkci vajec. Kuřice v 16 týdnu stáří byly odchovány na cca 10 hod světla, měli bychom každý týden přidat o 1 hod světla více, abychom se dostali ve 20 týdnu stáří na 14 až 16 hodin světla, pak se nám nosnice začnou pěkně roznášet. V době podzimní, kdy se den zkracuje, bychom měli nosnicím přisvítit umělě.

Kvokavost:

Nežádoucím projevem ve snášce může být kvokavost, která se může projevit po snesení určitého počtu vajec a je to pud sezení na vejcích, může ji způsobit nevyvážená krmná dávka, vysoká teplota, apod. Nejlépe je vyřadit kvočnu z chovu, ostatní prostředky bývají většinou neúčinné.

Požírání vajec:

K němu většinou dochází při nedostatku minerálních látek v krmivu, slepici je nutné též izolovat od ostatních, aby se nenaučily tomuto zlozvyku.

Oklovávání a kanibalismus drůbeže:

 • preventivně je třeba zajistit dostatek vitamínů, minerálů, dostatečný prostor pro výběh, správnou intenzitu osvětleni

Při prvních příznacích:

 • spray proti kanibalismu drůbeže
 • krevní moučka /sušená plná krev/

O nás

Vážení návštěvníci našich stránek, dovolte, abychom se vám v krátkosti představili.

Jsme malá rodinná firma z Vysočiny, zabývající se prodejem a distribucí chovné drůbeže. Fungujeme již od roku 1993 a za tuto dlouhou dobu jsme získali spousty spokojených zákazníků. V naší nabídce máme mnoho druhů kuřic, kachen, hus a krůt. Náš sortiment a služby se snažíme neustále zlepšovat.

chicken-2789493 1920duck-5328282 1920

 

Věříme, že každý zákazník u nás nalezne právě to, co hledá. Doufáme, že i vy se stanete naším dalším spokojeným zákazníkem a i v budoucnu se na nás budete moct s důvěrou obracet.

Prodej drůbeže z veterinárně kontrolovaných chovů

Veškerá námi nabízená drůbež pochází pouze z pečlivě vybraných a veterinárně kontrolovaných chovů. Spolupracujeme pouze s léty ověřenými chovnými farmami, které zaručují maximální možnou kvalitu.

 hen-5436836 1920laying-hens-2855739 1920

 

Slepice až do domu. Poslechněte si více o našich službách v reportáži Českého rozhlasu Vysočina

Malí chovatelé drůbeže mají díky nám možnost, jak obnovit hejna. Pro mladé kury už není nutné chodit na výdejní místa, kam je pravidelně rozváží prodejci. Firma GALLUS EXTRA z Hubenova na Jihlavsku totiž dováží drůbež zákazníkům až ke dveřím.